Lid worden

Fijn dat u overweegt om lid van de Golfvereniging Ameland te worden waardoor u vrij kunt deelnemen aan de verenigingswedstrijden en -activiteiten. Wij heten u op voorhand welkom. Indien u nadere informatie wenst over golf of over het lidmaatschap, dan kunt u zich wenden tot één van de bestuursleden. Mocht u reeds het besluit hebben genomen om lid te worden dan kunt u dit kenbaar maken via het aanmeldingsformulier.

Lidmaatschap tarieven vanaf 1-1-2019

A-lidmaatschap Woonachtig op Ameland. € 866,-
B-lidmaatschap
Niet op Ameland wonend met een vast recreatieverblijf in gebruik of in eigendom.
€ 668,-
C-lidmaatschap Niet op Ameland wonend en geen vast recreatieverblijf in gebruik of in eigendom. € 496,-
D-lidmaatschap Dit lidmaatschap wordt vanaf 1-6-2017 niet meer aangeboden, de bestaande leden kunnen tot hun lidmaatschapsbeëindiging gebruik blijven maken.
E-lidmaatschap Junior Vanaf 14 tot 21 jaar. € 296,-
F-lidmaatschap Jeugd Vanaf 8 tot 14 jaar. € 146,-
G-lidmaatschap gelimiteerd
Vanaf handicap 45 en hoger. Speelrecht op de grote baan in de zomer na 17.00 uur, in de winter na 15.00 uur en op andere tijden onder begeleiding van iemand met minimaal handicap 36.
€ 383,-
H-lidmaatschap Introductie Eenmalig ter kennismaking, maximaal tot 31 december van het lopende jaar, daarna verplichte overstap naar een ander lidmaatschap. € 233,-
I-lidmaatschap NGF registratie Voor personen die hun handicap willen registreren bij de NGF. Inclusief verenigingslidmaatschap en NGF-contributie, exclusief speelrecht. €   51,-

Alle lidmaatschappen gelden voor de periode 1 januari t/m 31 december en zijn inclusief:
–  het speelrecht op de grote baan,
–  het speelrecht op de PAR-3 baan,
–  gebruik van de oefenfaciliteiten,
–  verenigingsbijdrage van Golfvereniging Ameland,
–  de contributie aan de Nederlandse Golf Federatie. Voor niet home clubleden is met uitzondering van het I lidmaatschap de NGF contributie € 12,- minder.
–  voor personen vanaf 21 jaar
tenzij dit hierboven anders aangegeven is.

Vanaf 1 januari 2019 is het mogelijk om een introductie lidmaatschap aan te gaan als u onze golfvereniging nog niet kent. Ongeacht het moment waarop u lid wordt is de prijs voor dit lidmaatschap het gehele jaar hetzelfde.

Voor nieuwe leden worden eenmalige administratiekosten van € 25,00 in rekening gebracht.