Lid worden

Fijn dat u overweegt om lid van de Golfvereniging Ameland te worden waardoor u vrij kunt deelnemen aan de verenigingswedstrijden en -activiteiten. Wij heten u op voorhand welkom. Indien u nadere informatie wenst over golf of over het lidmaatschap, dan kunt u zich wenden tot één van de bestuursleden. Mocht u reeds het besluit hebben genomen om lid te worden dan kunt u dit kenbaar maken via het aanmeldingsformulier.

De volgende lidmaatschappen zijn mogelijk voor 2018

A-lidmaatschap Woonachtig op Ameland. € 834,-
B-lidmaatschap
Niet op Ameland wonend met een vast recreatieverblijf in gebruik of in eigendom.
(€ 11,50 minder als u elders hoofdcontributie aan NGF betaald).
€ 643,-
C-lidmaatschap Niet op Ameland wonend en geen vast recreatieverblijf in gebruik of in eigendom.
(€ 11,50 minder als u elders hoofdcontributie aan NGF betaald).
€ 475,-
D-lidmaatschap Voorbehouden voor personen die voor 1 juni 2017 al D-lid waren.
E-lidmaatschap Junior Vanaf 14 tot 21 jaar. € 285,-
F-lidmaatschap Jeugd Vanaf 10 tot 14 jaar. € 140,-
G-lidmaatschap gelimiteerd
Tot handicap 45. Speelrecht op de grote baan in de zomer na 17.00 uur, in de winter na 15.00 uur en op andere tijden onder begeleiding van iemand met minimaal handicap 36.
€ 365,-
H-lidmaatschap Introductie Eenmalig ter kennismaking, maximaal tot 31 december van het lopende jaar, daarna verplichte overstap naar een ander lidmaatschap. € 225,-
I-lidmaatschap NGF registratie Voor personen die hun handicap willen registreren bij de NGF. Inclusief verenigingslidmaatschap en de uitgifte van de NGF-pas, exclusief speelrecht. €   50,-

Alle lidmaatschappen gelden voor de periode 1 januari t/m 31 december en zijn inclusief:
–  het speelrecht op de grote baan,
–  het speelrecht op de PAR-3 baan,
–  gebruik van de oefenfaciliteiten,
–  verenigingsbijdrage van Golfvereniging Ameland,
–  de contributie aan de Nederlandse Golf Federatie,
–  voor personen vanaf 21 jaar
tenzij dit hierboven anders aangegeven is.

Wordt u in de loop van het jaar lid dan wordt het speelrecht voor de maanden die nog volgen naar rato berekend, u verplicht u zich dan wel om voor het eerst komende volledige jaar lid te blijven.

Vanaf 1 januari 2018 is het mogelijk om een introductie lidmaatschap aan te gaan als u onze golfvereniging nog niet kent. In tegenstelling tot de overige lidmaatschappen wordt dit speelrecht niet naar rato berekend.

Voor nieuwe leden worden eenmalige administratiekosten van € 25,00 in rekening gebracht.