Contact vereniging

Golfvereniging Ameland

Postadres: De Vijzel 6, 9285 MV Buitenpost

Bestuur

Voorzitter en Penningmeester Dirk-Jan Bender bender.dirkjan@gmail.com

0653746538

Secretaris en jeugdzaken Alie Boersma info@golfverenigingameland.nl

0650662581

Wedstrijden en competitie Jan Oud janoud@knid.nl

0623282492

Communicatie Regina Kienstra f.kienstra01@knid.nl

0620210999

Handicap- en regelzaken Jan Verbiest j.a.verbiest@knid.nl

0622419036

Commissies

Wedstrijdcommissie Jan Oud
Baancommissie Willem Kiewiet w.t.kiewiet@knid.nl

0519554582

Jeugdcommissie
Competitie coördinatie Jan Oud competitie@golfverenigingameland.nl

0623282492

Handicartcommissie Leida Jongbloed