Update Corona virus

Beste leden,

In aansluiting op ons bericht van 14 maart het volgende.

  1. Naar het zich laat aanzien zullen de maatregelen in verband met bestrijding van het Coronavirus langer duren dan eind maart.
  2. De baan is inmiddels door de stichting golfbaan Ameland gesloten.
  3. Het bestuur volgt de richtlijnen en aanbevelingen van de NGF. Er worden dus vanuit de vereniging voorlopig geen activiteiten georganiseerd. Ook en wellicht ten overvloede de Algemene leden vergadering van 27 maart gaat niet door. Te zijner tijd wordt een nieuwe datum met agenda met jullie gedeeld.
  4. We zullen – helaas – nog een tijd(je) moeten wachten tot we weer kunnen spelen. Dat is jammer maar staat in geen verhouding met de ellende die deze crisis veroorzaakt.
  5. We wensen allen veel wijsheid en sterkte.

Het bestuur Golfvereniging Ameland